top of page

Vmax limiter off

Vmax limiter czyli ogranicznik prędkości maksymalnej pojazdu. Producenci samochodów bardzo często umieszczają w oprogramowaniu sterownika silnika ogranicznik prędkości maksymalnej. Przyczyną jego obecności jest często wyposażenie pojazdu, które zostało zamontowane ze względów finansowych. Mam tutaj na myśli ogumienie czy układ hamulcowy.  Niewielkie zmiany  w konfiguracji  samochodu umożliwiają usunięcie limitera prędkości maksymalnej. Niekiedy wyższa wartość prędkości maksymalnej jest zarezerwowana dla tego samego modelu samochodu z silnika o wyższej mocy,  choć  i dla słabszych jednostek osiągnięcie większej prędkości nie było by problemem. W przypadku pojazdów użytkowych maksymalna prędkość jest często mocno ograniczona z uwagi na przepisy o ruchu drogowy

Na czym to polega.  Ograniczenie prędkości maksymalnej można często usunąć z poziomu diagnostycznego. Za pomocą uniwersalnego lub dedykowanego dla pojazdu urządzenia diagnostycznego  zmieniamy ustawienia za pomocą  prowadzonej procedury w usłudze narzędzia . Kiedy nie mamy takiej możliwości wykonanie takiej zmiany jest nieco bardziej skomplikowane. Zgrywamy wówczas zawartość programu sterującego komputera silnika. Następnie edytujemy zawartość zgranego kodu maszynowego, odnajdujemy limitery prędkości maksymalnej i zmieniamy ich wartość. W następnym kroku obliczamy sumę kontrolną oprogramowania i wgrywamy modyfikację do komputera samochodu. 

bottom of page